GOED DOEL

Aktiviteiten van het Cultuurfonds de Paulus te Oegstgeest.

Het Cultuurfonds Oegstgeest is ontstaan als een burgerinitiatief van een groep enthousiaste burgers uit Oegstgeest. Daarna werd dit in de vorm van een ANBI stichting ook daadwerkelijk een feit. Het stichtingsbestuur wordt gevormd door vrijwilligers uit de Oegstgeester gemeenschap, allen met een warm hart voor kunst en cultuur. Het fonds is nadrukkelijk géén subsidieorgaan van de gemeente en is opgericht voor en door Oegstgeestenaren, met het doel kunst en cultuur en cultureel erfgoed in Oegstgeest te behouden en te stimuleren.